X
تبلیغات
زولا

قرآن و عرفان رضا نصر

تفسیر قران ، عرفان و مقالات علمی

سکوت مادر اصواتبنام او که برعرش هست و نیست تسلط داردپرتو مهر تو هر جاست مرا آنجا بر     غرق لطف فرما که دل ازشوق سر را پا کند

درک وفهمی را عطا کن مزه بخش حمد حقیر    تا به شوقت پای کوبان دیده را دریا کند


سکوت ربان نیستی و چون لوحی پاک و منزه است که هستی و اصوات ازاین بسترهویدا میگردد.هستی به نوعی شکست سکوت و سنفونی بی نظیرحقایق پنهان بی پایان اوست.
کنسرت هستی با تکنوازی نورآعازو با هم نوازی باد،آب ،خاک و هم آوایی گروه کثیر مخلوقات تا ابد ادامه دارد سروده بسیار زیبا و دل انگیز طبیعت بنام رازهستی همواره بگوش هوش میرسد.

نور

عظیم ترین موجود هستی : نیرو و منبع حیات عظیم وحیات بخش لطیف و روشنایی و گرما خورشید را سمبل ظاهری مهرو بخشش بی پایان درآسمتن وخوشید خرد را درباطن قرار داده است.


باد : موجودعظیم زندگی بخش لطیف بسیار قوی حامل اصوات در شکست سکوت حامل نطق وبیان وباروری است.


آب : جوهر قلم صانع عظیم در خلقت آسمان و زمین حیات بخش و طبیعت شگفت انگیزو آگاهی بخش .


خاک : بستر برکت کالبد موجودات و دفترخلقت زمین که نوشتار و آگاهی برآن نقش بسته و نگاشته شده است.


وجه پیام مشترک تمامی عناصر چهارگانه حاکی ازمهرعظیم نیروی پنهان و خالق بی نظیرنسبت به مخلوقات است گویی که امرفرمده خورشید ، باد ، آب ، خاک ،تمامی قابلیت های خود رادر اختیار تمامی مخلوقات از جمله انسان با هررنگ و شکل وصوت زشت یا زیبا کریمانه قراردهند دراین میان انسان است که به نسبت استعداد وفهم خودازتوانایی های باطنی این نیرو وانرژی ها بهره مند میگردد.


عملکرد مخلوقات متحرک و یا جماد به ظاهرثابت برحسب نرمی، سختی رنگ،شکل ،صوت وبو،زبان ،بیان و ذکرکه تنها روزنه درک مفاهیم مکنون وعامل جلب توجه است مقدورخواهد بود.


انسان آخرین مخلوق میوه خلقت وعصاره هستی است بنابراین تمامی علوم و آگاهی ها از بدو خلقت در وجود اوثبت گردیده است به عبارتی خلاصه ای از کل قابلیت های ظاهری و با طنی هستی است .قوانین کل هستی براو و ردون او جاری است

آدمی با شناخت خود میتواند به شناخت پرورد گارو چگونگی پرورش او نایل گردد.من عرف نفسه فقد عرف ربه.


قوای ظاهری و باطنی انسان تنها ابزار و تکیه گاه اوست که با تعلیم و تربیت به نسبت استعداد از قوا روحانی خود بهره مند میگردد .قوای ظاهری در مقابل قوای باطنی چون خرد و اندیشه بسیار ناچیز و قابل مقایسه نیست شناخت وبکار گیری قوای باطنی یا روحانی با توجه ،تعمق ،تعلیم و تربیت میسرمیگردد.


احساس و قوای ظاهر توان و میدان محدود دارند کوچکترین این میدان لامسه و بزرگترین آنها میدان دید است.اما احساس باطنی و روحانی که اصل وجود است حدی نداشته وسعت دید ، شنوایی ، قدرت ،سرعت پرواز و توان روح نامحدود است

آنجه ما رشد میخوانیم در حقیقت پالایش وجود است تا... بهره مند شدن از قوای روح عزیزمیسرگردد .


تمامی احساس ادمی گیرنده و گویش ،اعمال و افکار فرستنده (بادی لنگویج )است همچنین تمامی موجودات با اشکال و الوان واعمال حالات حال و کذشته حتی آینده خود را بیان میکنند.مدرک یا درک کننده از طبیعت بدین روال الهام میگیرد.

 تمامی موجودات عالم هستی به ذکر مشغولند و با تامل و تعمق ذکریا نطق انها به نسبت استعداد قابل فهم میگردد.

                         

اصل تو روح است یا جسم ای صنم         هریکی بگرفت یک را کین منم

اصال توحید است یکتایی به بدین      اینکه حق جسم است یا روح یک گزین

وین گزینش اصل و خط زندگی است       غیراین باشد تورا دل مردگیست

زنده باید بود با بال نفس        پرروح بگشا رهد ازاین قفس

چون کبوتر باز میاید به بام      همچو رویایی خبر ریزد به جام

دم به دم مسرور میسازد تو را       شادی از هر سو همی بارد تو را

گر منم را وادهی از لفظ و غیر      میپری هرجا که خواهی همچو طیر

چون حق است روح وجود واصل اوست    روح را بگزین که حقا اصل اوست


روح اصل و حقیقت محصور و پوشیده انسان است که به تدریج با تعلیم و تربیت وجود پربرکت و روشنی بخش خود را آشکار مینماید روح  به تدبیرعشق و مهر ورزی آرامش ،سلامت ،خوشبختی را توام با چشیدن سرور و شادمانی درک معنی حقیقی زندگی را میسرنموده درنهایت سعادت دنیوی وعاقبت را تضمین مینماید.ادامه دارد
تاریخ ارسال: چهارشنبه 14 اسفند 1392 ساعت 15:00 | نویسنده: محمد رضا | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
قالب وبلاگ

گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ