X
تبلیغات
زولا

قرآن و عرفان رضا نصر

تفسیر قران ، عرفان و مقالات علمی

شناخت عشق و قوای روحانیشناخت عشق و قوای روحانی

با نگاهی به فرازهای زندگی شخصی گذشته خود براحتی میتوان دریافت که تمامی موفقیت های فردی به نسبت علاقه ، دوست داشتن وعشق داشتن به مقصود باعث کسب  نتیجه ارزنده ترگردیده.

اوج خواستن قلبی یا دل عشقست تمامی حواس عاشق پیوسته درخواب وبیداری فقط به معشوق متمرکزاست عاشق بغیر از معشوق را نمیخواهد ببیند بغیر از معشوق نمیخواهد بشنود و بغیر از معشوق نمیگوید وبغیرازمعشوق را نمی خواهد.

دستاود عشق.......

خواستن با عشق همت وقدرت القا نموده و باعث تمرکز ؛همسویی ؛یکپاچگی وانسجام قوای درونی ( احساس درونی ) و بیرونی ( پنج حس ظاهری ) شده ودرنهایت جمع قوا قدرت ایجاد میگردد. ....یا به عبارت دیگر تمام وجود عاشق گیرنده حساس و لطیف میشود و کوچکترین حرکت را به عمق درمی یابد.

نکته :حس ششم در حقیقت نتیجه ممارست وتمرکزوجمع برداری قوای بیرون ودرون است.

بنابراین اگر کسی عاشق رسیدن به مطلوب خود باشد عشق قدرت حرکت را بیشتر نموده و تلاش یا کوشش بیشتر انجام  میپذیرد به این دلیل  نتیجه بهتر وارزنده تربدست خواهد آمد. عشق تمام احساس معشوق را به یک سمت هدایت میکند پس عشق یکسوساز است و وحدت و جود را باعث میشود .

حساسیت بسیار عاشق را لطیف میگرداند

عاشق با حساسیت قوی خود حتی اگر یک کلمه  بشنود معانی بسیار در ذهن اوتجلی میکند اگر ناظر صحنه ای باشد اعماق صحنه براو پدیدار گردیده و..عاشق بینا و بصیرشده به چشم باطن یا چشم روحانی میبیند...

به عبارت دیگر وجود عاشق گوش و چشم میشود پس عاشق سمیع و بصیر وآگاه میگردد خبیر.....

این دستاورد مهم عشق غیر ارادی وازضمیر باطن عاشق سرچشمه میگیرد. کسانی که عاشق هستند دارای روحی حساس و گیرنده بسیارقوی وتوانایی خارق العاده خواهند شد .

به عبارت دیگر عشاق با عشق به  قوای روحی وباطنی خود متصل میگردند.پرواز روحانی ویاغواصی به اعماق عرصه وجود توفیق بینظیر وعطای خاص خداوند بخشنده مهربان بوده ودستاوردهای بسیار ارزشمند و نادری را همچون یاقوت ومرجان بهشتی وثمرات بیشماری را به ارمغان خواهد آورد.

هر کسی به این توفیق مفتخر گردد از عظمت خلقت خالق عظیم مات و مبهوت گشته عمیقا حیرت میکند یا پا به وادی حیرت میگزارد......برخی سالها در این حالت میمانند....برخی با ایمان به حق خبیر و علیم و حکیم و..به لطف و قدرت الهی سیر و سفر خود را ادامه خواهند داد.عاشق از دنیای ظاهری محسوسات به دیار نیمه محسوس و از آنجا به ناکجا آباده اعماق وجود نامحسوس راه می یابد....عالم اسرار و حکمت ....... اما این سفرراهی است بس دشوار و چنانچه عاشق از پشتوانه ای و ایمان قوی بر خوردارنباشد راه او به جنون ختم خواهد شد.

 اما کسانی که این راه را به  پشتوانه خداوند دانا و توانا توفیق می یابند به نسبت ایمان به حق تعالی  ایمن هستند و دستاوردشان کم نظیر است .اخبارناب و بکرسوقات سفر حیرت آور آنهاست.

 طی این راه بی همرهی خضر مکن ......و نکات بسیار تخصصی وجود دارد که در این نوشتار نمی گنجد همان به که تا این مرحله رها کنیم .بنابراین عشق پدید آورنده قدرت ووحدت وجود .یکسو ساز.لطیف کننده و یگانه عامل

وصل به قوای روحانی و ضمیر باطنی..بال پرواز به اعماق وجود دیار نیمه محسوس و به اذن و پشتوانه حق تعالی رسیدن به دنیای نامحسوس اسرار است. به عبارتی عشق هدایت گر به شاه راه نیستی !!!هستی است.

 از جمله دستاورد بسیار پر اهمیت عشاق حقیقی هدایت است چون سفر را به سلامت تمام کرده راه را میدانند و میتواند به مقصد هدایت کند آنها راه بلد است...عشق هادی است.

عشق تمرکز و انسجام و وحدت را باعث میشود و غیر را نمیپذیرد پس عشق خالص و پاک است؛خاص وپاک کننده ........عشق جهت میبخشد و یک سو ساز است تفرقه انرزی وجود را به یکپارچگی با تمرکز قوا و وحدت هدایت میکند.پس عشق هادی است و وحدت افرین..و.عشق پرورش میدهد....در نهایت عشق پاک ؛لطیف.....عشق موهبتی الهی و نور است

؛خلاق؛..علیم...حلیم...حکیم.....قوی.....قدرتمند؛هادی؛......نورآفریننده وپروردگاراست

  الرحمن علی العرش استوی ....بر تکیه گاه تخت باشکوه و پرعظمت عرش وجود سلطان بی مثل ومانندی مستولیست که سرشارازعشق ومحبت وبخشش است .   


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 13 اسفند 1392 ساعت 02:44 | نویسنده: محمد رضا | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.
قالب وبلاگ

گالری عکس
دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگ